Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

imaginarylizards:

when someone draws u something

image
Reposted fromUtau-Hime Utau-Hime viaikari ikari
2957 bd3b 390

capnhpn:

he’s a beauty

Reposted fromGTAsoldier GTAsoldier viacharlie69 charlie69
3057 a74e 390
Osiecka !

April 09 2015

Nie zawsze mężczyzna, robiąc coś z kobietą, musi jej dotykać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromkyte kyte viaIriss Iriss
  Jestem strasznie szczęśliwa, bo mi powiedziałeś, że Ci źle beze mnie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss

March 28 2015

7059 33b0
Reposted fromGIFer GIFer viaikari ikari
3308 2957 390
Reposted fromrol rol vianobodyy nobodyy
- W kobiecie Ci do twarzy - mówi potem.
- Nie rozumiem.
Śmieje się.
- Nie wychodź. Tak dobrze we mnie wyglądasz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss
0555 0ea9 390
Reposted fromincentive incentive viawonderLife wonderLife
0210 1587 390
Reposted fromGodislove Godislove viaIriss Iriss

March 20 2015

8591 b75a 390
Reposted fromolakocie olakocie vianobodyy nobodyy

March 19 2015

9177 3651 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakeepfit keepfit
4480 4bd5 390
Reposted fromadkagar adkagar viacharlie69 charlie69
8312 87d8 390
Reposted fromwhateveer whateveer viainsect insect
3336 3905 390
Zaparz zaparz mi senne zioła
Porozmawiaj czule czulej
Pokaż mi odniesienia punkty
Choleryczna
Melancholia
Brak proporcji
Meandrują sieją zamęt
Koleinami nie chcę dalej iść

Ja początkuję 
Stale
Zmiennie
— Mela Koteluk - Stale płynne
Reposted frombyheart byheart viapandorcia pandorcia
5427 f4ec 390
Reposted fromxopolly xopolly viapandorcia pandorcia
5260 0209 390
Reposted fromrol rol viacharlie69 charlie69
0295 5b79 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlie69 charlie69
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl