Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2015

3332 b338 390
Reposted fromscythelliot scythelliot viamefir mefir
2572 e7f6 390
<3 
Reposted fromroxanne roxanne viamefir mefir

March 16 2015

4698 56f8 390
4103 8d3d 390
Reposted bywhalembourricotdynamitecudownezycie
4102 d2ca 390
4084 b429 390

March 15 2015

"Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć […]”
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viagoby goby
Ogólnie to chyba chodzi o to, że po prostu boje się momentu, w którym stwierdzisz, że jestem taka nieidealna, że mam tyle wad, niedoskonałości, cechy które Cie denerwują. Że bez make up'u wyglądam brzydko i właściwie to niczym nie powalam. Że dookoła jest tyle świetnych, mądrych, ambitnych i do tego pięknych, seksownych dziewczyn, które pewnie mógłbyś mieć. Że po prostu zawsze będzie ktoś lepszy, ładniejszy, mądrzejszy, ciekawszy, seksowniejszy, zgrabniejszy. A ja zupełnie nie mam sił ani predyspozycji żeby z tym/nimi walczyć.

— anonnymus
Reposted fromheart2heart heart2heart viagoby goby
3690 2fb0 390
Reposted fromkeepfit keepfit
3477 472d 390
Reposted fromkeepfit keepfit

March 14 2015

Gdybym mógł
być jak duch
mieszkałbym w Twojej kieszeni
od jesieni do jesieni.
Gdybym mógł
zostać tu,
zasnąć w lesie Twoich źrenic,
niczego bym nie zmienił już.
— strachy na lachy
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
2900 b385 390
Reposted frompussyporn pussyporn viacelebration celebration
3844 6dd4 390
Reposted fromkikkeer kikkeer viagoby goby
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— Agnieszka Osiecka
#469
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
#470
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
#473
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl